Symposium ISOZzon 2022

Donderdag 13 oktober hebben we op ons Symposium van ISOZzon mogen vertellen hoe belangrijk het netwerk rond een oncologiepatiënt is. Het thema was: “Alleen samen kunnen we de zorg voor mensen met kanker verbeteren”
Ruim tachtig deelnemers vanuit twintig verschillende disciplines namen deel aan het symposium ‘Samen rondom kanker’. Onder meer fysiotherapeuten, ergotherapeuten, voetreflextherapeuten, verpleegkundigen, artsen, diëtisten en ervaringsdeskundigen kwamen naar de bijeenkomst in ’t Schöpke in Venray. Doel van de bijeenkomst: het vergroten van het netwerk rondom patiënten met kanker, zodat er beter passende zorg geboden kan worden. 
Kanker is een ziekte waarbij veel dingen komen kijken. Zowel fysiek, emotioneel en sociaal. Daarom is het belangrijk dat de verschillende beroepsgroepen van elkaar weten wat ze te bieden hebben en dat ze elkaar makkelijker weten te vinden. Alleen samen kunnen we de zorg verbeteren. 
Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat er sterkere netwerken nodig zijn voor passende zorg aan mensen met kanker. Daarom moet extra worden ingezet op verbetering van landelijke en regionale netwerk- en expertzorg. ISOZzon is hét netwerk in Zuidoost-Nederland om hieraan mee te werken.
Positieve gezondheid 
Belangrijk uitgangspunt bij de zorg op maat, en dus ook van het symposium, is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de ziekte, maar op de mensen zelf. Je stelt de patiënt en zijn veranderwens centraal.
Speeddaten
 Omdat de deelnemers aan het symposium elkaar niet allemaal kenden, was een speeddate onderdeel van het programma. Alle tachtig aanwezigen gingen met elkaar in gesprek aan de hand van de verschillende onderdelen van Positieve Gezondheid: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, meedoen, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving. Het leverde zinvolle en geanimeerde gesprekken op. Aan de hand van een bingokaart vol met vragen waren er verschillende prijzen te winnen. De hoofdprijs was het boek “ziek gelukkig” van Ruud ten Wolde voor de persoon die de meeste mensen had gesproken. 
Maak van je shit een hit
Het symposium werd afgesloten met een bijzonder stukje theater van Mira van der Lubbe. Mira toerde in 2019 door het land met een muzikale en theatrale show over hoe te leven als je weet dat je belast bent met een erfelijk borstkanker-gen. Over de gevolgen daarvan en het maken van keuzes. “Hoe graag we dat ook zou willen, geen enkel leven is louter en alleen een successtory. Het zijn juist de imperfecties die ons bestaan waarde en betekenis geven”, aldus Mira. Speciaal voor ISOZzon voerde Mira dit theaterstuk met de titel ‘Maak van je shit een hit’ nogmaals, weliswaar aangepast, op. Het was een prachtige, ontroerende afsluiting van een waardevolle avond. 
 Voor meer informatie over ISOZzon, kijk op: www.isozzon.nl.

Samenwerking Meerlo

Vanaf 1 maart ‘21 ben ik werkzaam bij fysiotherapie 
"'t Raadhuis". Ik ben erg blij om in deze mooie praktijk met fijne mensen samen te gaan werken. Onze specialisaties kunnen elkaar zo goed aanvullen.

Wereld kanker dag

4 februari is het weer zover, wereld kanker dag. Natuurlijk is hier in de praktijk ook aandacht voor. Er zal een kleine presentie zijn voor mensen met kanker en hun naasten.