Wat is Oncologiefysiotherapie?

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.  De oncologiefysiotherapeut richt zich onder meer op het behandelen van bewegingsproblemen die ontstaan door de kanker zelf of door de medische behandeling van de kanker.  U kunt voor – tijdens of na de specialistische behandelingen bij ons terecht. De therapeute houdt rekening met de bijwerkingen van de medische behandeling en past hier de gehele therapie op aan. De behandeling kan bij u thuis of op de praktijk plaatsvinden 

Hoe werkt oncologie therapie?

De oncologie fysiotherapeute is gespecialiseerd in het werken met kanker patiënten. Daarnaast hebben ze kennis van de ziekte en behandelmethodes van specialisten en de bijwerkingen hiervan. 

Ze richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van kanker. 

Voorbeelden van problemen die op kunnen treden bij de oncologische patiënt zijn:

·         pijn

·         spanningsklachten

·         stug littekenweefsel

·         huidveranderingen

·         stijfheid van gewrichten en spieren

·         lymfoedeem (vochtophoping)

·         spierzwakte

·         conditieverlies

·         vermoeidheid

Fysiek sterker maakt mentaal sterker. Naast de fysieke klachten die kunnen optreden tijdens het doormaken van de ziekte kanker spelen ook psychische en sociale factoren een rol. Ik luister, bespreek en coach  als ik denk dat verdere begeleiding elders nodig is. 

De Behandeling

Behandeling van oncologische patiënten is in alle stadia van de ziekte mogelijk, afgestemd op klachten die ontstaan zijn door de operatie, of door de bijbehorende specifieke behandelingen als chemotherapie, radiotherapie, (doel)gerichte therapie (targeted therapy) waaronder immunotherapie of aanvullende hormonale therapie.  

 

Training op maat 

Oncologische training is bedoeld voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad, voor iedereen die met de chemotherapie bezig is of er inmiddels mee klaar is. 
 Fysieke training is onmisbaar om  uw conditie zoveel mogelijk te behouden (tijdens de chemo bijvoorbeeld) of om u weer wat fitter te voelen na de chemo, of om weer op te bouwen naar een zo optimaal mogelijk herstel. 
We kijken hoe belastbaar u bent en op welk niveau en manier u kunt trainen om het beste resultaat te kunnen bereiken. 
 Sommige chemo’s zijn bijvoorbeeld van invloed op het hartritme of de hartfunctie, en daar moeten we dan natuurlijk rekening mee houden en anders door gaan trainen. 
 Ieder krijgt een eigen trainingsschema. U gaat onder begeleiding van mij aan gerichte kracht- en conditietraining doen: arm-, been-, en rompkracht, botbelastbaarheid- en stabiliteitstraining, en een uitgebalanceerde conditie-opbouw training.

Samen met u maak ik een persoonlijk schema waarbij wij aan uw kracht en conditie werken. Indien wij verder in het behandeltraject komen zullen wij meer inzoomen op uw dagelijkse activiteiten die u als doel heeft gesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn; werken of weer specifiek sporten. Daarnaast informeren en begeleid ik u in het omgaan met de pijn- en restklachten. Ook kunt u zich melden indien u last heeft van huidveranderingen of littekenproblemen ten gevolge van radiotherapie. Indien u veel vocht in het weefsel heeft na een behandeling kunt u voor oedeemtherapie bij mij terecht.

Het doel bepalen we samen met u

Afhankelijk van de fase waarin u zit. 
Voor, tijdens en na de trainingsperiode word u door mij getest. Daarom zult u een aantal vragenlijsten moeten invullen. 
Hierdoor meten we, en weten we, hoe uw conditie en uw kracht verandert en waar u een eventuele tussentijdse aanpassing nodig heeft. U traint, zo mogelijk, 2 maal per week een half uur tot een uur. Het schema houden we per keer bij. 

Als u zelf graag een specifiek doel wilt nastreven, wat te maken heeft met uw werk, uw sport, of met een specifiek onderdeel van uw ‘dagelijks leven’ dan passen we uw trainingsopbouw hier zoveel mogelijk op aan. 

 Begeleiding in alle fases van de ziekte

·         De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fases van de kanker.
 In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker.
De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

·         In de herstel fase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. 
De oncologiefysiotherapeut kan helpen met een trainingsprogramma om uw kracht en conditie te verbeteren en kan adviseren bij het hervatten van werk en sport. Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt.
De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt. 

·         De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden door een trainingsprogramma op maat te maken. 

·         In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. 
De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.